Použití a údržba

Houpací síť z Moje Houpací Sítě je extrémně kvalitní, takže si můžete houpací síť užívat několik let. Nesprávné použití a údržba však mohou způsobit rychlejší opotřebení nebo dokonce poškození houpací sítě. Níže uvádíme několik tipů a triků pro používání a údržbu houpací sítě, které vám pomohou zabránit předčasnému opotřebení.

Před použitím

Než budete moct novou houpací síť používat, musíte ji nejprve řádně zavěsit. Před použitím zkontrolujte závěsné body. Ujistěte se, že jsou dostatečně pevné, aby vás snadno udržely. Pamatujte, že houpání a krouživé pohyby zvyšují tlak na závěsné body. Pokud si nejste jistí, je lepší zvolit jiné umístění. Ideální výška pro zavěšení houpací sítě je 150 - 180 cm. Střední část houpací sítě pak bude viset 30 - 50 cm nad zemí. Před každým použitím houpací sítě zkontrolujte, zda nikde nejsou žádné praskliny, dírky, otvory nebo jiná poškození, která by mohly způsobit nebezpečné situace.

Během používání

Nejpohodlnější je ležet v houpací síti úhlopříčně. Budete mít méně zkroucená záda, takže si v houpací síti opravdu odpočinete. Zároveň tím předcházíte problémům se zády. Než se uvelebíte v houpací síti, sundejte si boty. Zkontrolujte, jestli nemáte v kapsách ostré předměty (například klíče), které by mohly houpací síť poškodit. Zajistěte, aby nebyla překročena maximální nosnost houpací sítě. Nikdy nepoužívejte stojan nebo jiný výrobek, pokud šrouby nebo jiné součásti chybí nebo jsou nesprávně připevněny.

Údržba houpací sítě nebo závěsné sedačky

Naše houpací sítě jsou vyrobeny z bavlny. Bavlna je přírodní produkt a nejpříjemnější materiál na houpací síť. Jednou z výhod bavlny je prodyšnost – vaše tělo může při odpočinku dýchat. Prodyšnost udržuje co možná nejstabilnější tělesnou teplotu. Materiál však časem v důsledku slunečního záření vybledne. Nikdy nenechávejte houpací síť viset venku v dešti, mrazu nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách. Po použití stojan očistěte a na zimu jej uložte doma. Nevystavujte stojan povětrnostním podmínkám, které ho mohou ovlivnit. Nejméně jednou ročně proveďte důkladnou kontrolu a údržbu. Moje Houpací Sítě nenese odpovědnost za potenciální zranění nebo škody způsobené používáním našich produktů. Moje Houpací Sítě proto nikdy nenese odpovědnost za škody způsobené během používání našich produktů nebo v důsledku jejich používání.